பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Tuesday, May 12, 2009

mangalasanam only Namma alwar (20)

Thiruvananthapuram - Sri Anantha Padmanabhaswamy 1- kerala - - NAMMALWAR – 11 PAASURAM

Thiruvanparisaaram - Sri Kuralappa Perumal 1 - kerala - NAMMALWAR – 1 PAASURAM

Thirukkaatkarai - Sri Kaatkarai Appa Perumal 1 - kerala - NAMMALWAR – 10 PAASURAM

Thirumoozhikkalam - Sri Moozhikkalathaan Perumal 1 - kerala - NAMMALWAR – 10 PAASURAM

Thirupuliyoor - Sri Maayapiran Perumal 1 - kerala - - NAMMALWAR – 10 PAASURAM

Thirucchenkundroor - Sri Imayavarappa Perumal 1- kerala - NAMMALWAR – 11 PAASURAM

Thiruvalvaazh - Sri Kolapira Perumal 1- kerala - NAMMALWAR – 10 PAASURAM

Thiruvanvandoor - Sri Paambanaiyappa Perumal 1- kerala - - NAMMALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Vattaaru - Sri Aadhikesava Perumal 1 - kerala - NAMMALWAR – 11 PAASURAM

Thirukkadithaanam - Sri Athpudha Narayana Perumal 1 - kerala - NAMMALWAR – 11 PAASURAM

Thiruvaaran Vilai - Sri Kuralappa Perumal 1 - kerala - NAMMALWAR – 10 PAASURAM

Thirukkoloor - Sri Vaitha Maanitha Perumal 1 - Tirunelveli– NAMMA ALWAR – 12 PAASURAM

13. Thirupperai - Sri Magara NedungKuzhai Kaathar Perumal 1 - Tirunelveli - NAMMA ALWAR – 11 PAASURAM

Thiruvaikundam - Sri Vaikundanatha Perumal 1, Sri Vaikundam - Tirunelveli - NAMMA ALWAR – 2 PAASURAM

Thirukkulanthai - Sri Srinivasa Perumal 1- Tirunelveli – NAMMA ALWAR – 1 PAASURAM

Thiruvaragunamangai - Sri Vijayaasana Perumal 1- Tirunelveli - NAMMA ALWAR – 1 PAASURAM

Thiruppulingudu - Sri Kaaichina Vendha Perumal 1- Tirunelveli - NAMMA ALWAR – 12 PAASURAM

Thiruttholai Villimangalam - Sri Aravindha Lochana Perumal 1- Tirunelveli - NAMMA ALWAR – 11 PAASURAM (MANAVALA MAAMUNIGAL ALSO)

Thiruccherivaramangai - Sri Thothatrinatha Perumal 1, Vaanamaamalai -- Tirunelveli - NAMMALWAR –11 PAASURAM

Thirukkurugoor - Sri Aadhinatha Swamy 1, Azhwar Thirunagari – Tirunelveli - NAMMALWAR –11 PAASURAM

No comments: