பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Tuesday, May 12, 2009

Divya desam - PERIYA ALWAR (17)

Thiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - PERIYA ALWAR – 31 PAASURAM

Thiruvellarai - Sri Pundarikasha Perumal 1, Trichy - - PERIYA ALWAR – 11 PAASURAM

Thirupper Nagar - Sri Appakkudathaan Perumal 1, Trichy - - PERIYA ALWAR – 2 PAASURAM

Thirukkudanthai - Sri Saarangapani Perumal 1, Kumbakonam - PERIYA ALWAR – 3 PAASURAM

Thirukkannapuram - Sri Neelamega Perumal 1, Nagapattinam - PERIYA ALWAR – 1 PAASURAM

Thiruvilliputhoor (Sri Villiputhoor) - Sri Vadabhatra Saayi Perumal 1 - virudunagar - PERIYA ALWAR – 1 PAASURAM

Thirumaalirunsolai - Sri Kallazhagar Perumal 1, Madurai - PERIYA ALWAR – 24 PAASURAM

Thirukkotiyoor - Sri Uraga Mellanayaan Perumal 1 -1 - Pudukottai - PERIYA ALWAR – 21 PAASURAM

Thirukkandam - Kadi Nagar - Sri Neelamega Perumal 1, Devaprayag (Nepal) - PERIYA ALWAR – 11 PAASURAM

Thiru Vadamathura - Sri Govardhana Nesa Perumal 1, Brindhavanam(Nepal) - - PERIYA ALWAR – 4 PAASURAM

Thiruvaaipadi - Sri Navamohana Krishna Perumal 1, Aayarpadi(Nepal) - - PERIYA ALWAR –10 PAASURAM

Thiru Dwaraka - Sri Kalyana Narayana Perumal 1(Nepal) - - PERIYA ALWAR –5 PAASURAM

Thiru Salagramam - Sri Moorthy Perumal 1(Nepal) - – PERIYA ALWAR – 2 PAASURAM

ThirupPaarkadal - Sri Ksheerapthi Nathan (Vinnulagam) – PERIYA ALWAR –5 PAASURAM

ThirupParamapadham - Sri Paramapadha Nathan (Vinnulagam) – PERIYA ALWAR – 34 PAASURAM

Thirukkurungudi - Sri Nindra Nambi Perumal 1 - Tirunelveli – PERIYA ALWAR – 1 PAASURAM

Tirupathi - Tirumalai - Sri Srinivasa Perumal 1(Andhra) - – PERIYA ALWAR – 7 PAASURAM

No comments: