பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Tuesday, May 12, 2009

Divya desam - THIRUMANGAI ALWAR (84)

Thiru Pavala Vannan - Sri Pavala Vannar 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiru Paadagam - Sri Pandava Thoodhar 1, Kanchipuram - - THIRUMANGAI ALWAR – 2 PAASURAM

Nilathingal Thundam - Sri Nilathingal Thundathan 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

ThirukKalvanoor - Sri Aadhi Varaha Perumal 1, Kanchipuram - - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiru Velukkai - Sri Azhagiya Singar Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiru Kaaragam - Sri Karunakara Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thirukkaar Vaanam - Sri Thirukkaar Vaanar 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiruparameshwara Vinnagaram - Sri Vaikunda Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiruthanka (Thoopul) - Sri Deepa Prakasar Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 2 PAASURAM

Thiruputkuzhi - Sri Vijayaraghava Perumal 1, Tirupukuzhi kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 2 PAASURAM

Thiru Nindravoor - Sri Bhatavatsala Perumal Temple – (kanchipuram) – THIRUMANGAI ALWAR – 2 PAASURAM

Thiru Evvul - Sri Veeraraghava Perumal 1, Tiruvallore –(kanchipuram) THIRUMANGAI ALWAR – 11 PAASURAM

Thiru Kacchi - Sri Varadharaja Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR –4 PAASURAM

Thiru Vekka - Sri Yathothakaari Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 6 PAASURAM

Thiru Vekka - Sri Yathothakaari Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMAZHIZAI ALWAR – 3 PAASURAM

Ashtabuyagaram - Sri Aadhikesava Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Ooragam (Ooragathaan) - Sri Ulagalantha Perumal 1, Kanchipuram - - THIRUMANGAI ALWAR – 4 PAASURAM

Thiru Neeragam (Neeragathaan) - Sri Jagadeeshwarar 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - THIRUMANGAI ALWAR – 72 PAASURAM

Thirukkozhi - Sri Azhagiya Manavala Perumal 1, Trichy - THIRUMANGAI ALWAR – 2 PAASURAM

Thirukkarambanoor - Sri Purushothaman Perumal 1, Trichy - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiruvellarai - Sri Pundarikasha Perumal 1, Trichy - - THIRUMANGAI ALWAR – 13 PAASURAM

Thiru Anbil - Sri Vadivazhagiya Nambi Perumal 1, Trichy – THIRUMAZHIZAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thirupper Nagar - Sri Appakkudathaan Perumal 1, Trichy - - THIRUMANGAI ALWAR – 19 PAASURAM

Thirukkandiyur - Sri Hara Saabha Vimocchana Perumal 1, Trichy - - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiruvelliyankudi - Sri Kola Valvilli Ramar Perumal 1, Kumbakonam - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Aadhanoor - Sri Aandu Alakkum Ayan Perumal 1, Kumbakonam – THIRUMANGAI ALWAR – inside moolavar

Thirukkudanthai - Sri Saarangapani Perumal 1,Kumbakonam - THIRUMANGAI ALWAR – 25 PAASURAM

Thiruppullam Boothankudi - Sri Valvil Ramar Perumal 1, Kumbakonam - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thirukkavitthalam - Sri Gajendra Varadha Perumal 1, Kumbakonam - - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thirunandhipura Vinnagaram - Sri Jaganatha Perumal 1, Kumbakonam - - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thirukkoodaloor - Sri Aaduthurai Perumal 1, Kumbakonam - - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Vinnagar - Sri Oppiliappa Perumal 1, Kumbakonam - - THIRUMANGAI ALWAR – 34 PAASURAM

Thiru Narayoor - Sri Thirunarayoor Nambi Perumal 1, Kumbakonam - - THIRUMANGAI ALWAR – 110 PAASURAM

Thiruccherai - Sri Saranathan Perumal 1, Kumbakonam - - THIRUMANGAI ALWAR – 13 PAASURAM

Thirukkannamangai - Sri Bhaktavatsala Perumal 1, Kumbakonam - THIRUMANGAI ALWAR – 14 PAASURAM

Thiru Thanjaimaamani Koil - Sri Neelamega Perumal 1, Tanjore - THIRUMANGAI ALWAR – 3 PAASURAM

Thiruvazhunthoor - Sri Devaadi Raja Perumal 1, Mayavaram - THIRUMANGAI ALWAR – 45 PAASURAM

Thiru Sirupuliyur - Sri Arulmaakadal Perumal 1, Mayavaram - - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Indhaloor - Sri Parimala Ranganatha Perumal 1, Mayavaram - THIRUMANGAI ALWAR – 11 PAASURAM

Thirukkannapuram - Sri Neelamega Perumal 1, Nagapattinam - THIRUMANGAI ALWAR – 104 PAASURAM

Thiru Naagai - Sri Neelamega Perumal 1, Nagapattinam - - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thirukkannankudi - Sri Loganatha Perumal 1, Nagapattinam - - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Chithrakoodam - Sri Govindaraja Perumal 1, Chidambaram - THIRUMANGAI ALWAR – 32 PAASURAM

Thiru Naavaay - Sri Naavaay Mugundha Perumal 1 - kerala – THIRUMANGAI ALWAR – 2 PAASURAM

Thiru Vellikeni - Sri Parthasarathy 1 – THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Neermalai - Sri Neervanna Perumal 1 - THIRUMANGAI ALWAR – 19 PAASURAM

Thiru Ida Venthai - Sri Nithya Kalyana Perumal 1 - THIRUMANGAI ALWAR – 13 PAASURAM

Thiru Kadalmalai - Sri Sthala Sayana Perumal 1 - THIRUMANGAI ALWAR –26 PAASURAM

ThirukKadigai (Sholingur) - Sri Yoga Narasimha Swamy 1 - THIRUMANGAI ALWAR –3 PAASURAM

Thirukkazhiseerama Vinnagaram - Thirivikarama Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

52. Thiruvaali Thirunagari - Sri Lakshmi Narashima Perumal 1, Seergazhi – Thiruvaali- Thirunagari-devaraja perumal - THIRUMANGAI ALWAR – 42 PAASURAM

Thiru Kavalampaadi - Sri Gopala Krishna Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Arimeya Vinnagaram - Sri Kuda Maadu Koothan Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Vann Purushothamam - Sri Purushothama Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Sempon Sei Kovil - Sri Per Arulaalan Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Manimaada Kovil - Sri Narayana Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 12 PAASURAM

VaiKunda Vinnagaram - Sri Vaigundha Nathan Perumal 1, Seergazhi – THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Devanaar Thogai - Sri Deiva Naayaga Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Thetri Aambalam - Sri Seganmaal Ranganatha Perumal 1- - Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Manikkoodam - Sri Varadharaja Perumal 1, Seergazhi - - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Vellakkulam (Annan Kovil) - Sri Srinivasa Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Paarthanpalli - Sri Thamaraiyal Kelvan Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiruvaheendrapuram (Tiruvayindhai) - Sri Deyva Nayaga Perumal 1 - Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thirukkoviloor - Sri Thiruvikrama Perumal 1 - Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 18 PAASURAM

Thiruthankaal - Sri Nindra Narayana Perumal 1 - virudunagar - THIRUMANGAI ALWAR – 4 PAASURAM

Thirukkoodal - Sri Koodal Azhagar Perumal 1, Madurai - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thirumaalirunsolai - Sri Kallazhagar Perumal 1, Madurai – THIRUMANGAI ALWAR – 33 PAASURAM

Thiru Moghur - Sri Kaalamegha Perumal 1, Madurai - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiruppullanni - Sri Kalyana Jagannatha Perumal 1 - Ramanathapuram- - THIRUMANGAI ALWAR – 21 PAASURAM

Thirukkotiyoor - Sri Uraga Mellanayaan Perumal 1 - Pudukottai - - THIRUMANGAI ALWAR – 13 PAASURAM

Thirumeyyam - Sri Sathyagiri Natha Perumal 1 -1 - Pudukottai THIRUMANGAI ALWAR – 9 PAASURAM

Thiruvadhari Ashramam - Sri Badri Narayana Perumal 1, Badrinath (Nepal) - THIRUMANGAI ALWAR – 21 PAASURAM

Thiruppirudhi - Sri Paramapurusha Perumal 1, Joshimutt(Nepal) - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Vadamathura - Sri Govardhana Nesa Perumal 1, Brindhavanam(Nepal) - - THIRUMANGAI ALWAR – 4 PAASURAM

Thiruvaaipadi - Sri Navamohana Krishna Perumal 1, Aayarpadi (Nepal) - - THIRUMANGAI ALWAR –7 PAASURAM

Thiru Dwaraka - Sri Kalyana Narayana Perumal 1(Nepal) - - THIRUMANGAI ALWAR –2 PAASURAM

Thiru Salagramam - Sri Moorthy Perumal 1(Nepal) - – THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

ThirupPaarkadal - Sri Ksheerapthi Nathan(Vinnulagam) – THIRUMANGAI ALWAR –10 PAASURAM

ThirupParamapadham - Sri Paramapadha Nathan (Vinnulagam) – THIRUMANGAI WAR – 34 PAASURAM

Thirukkurungudi - Sri Nindra Nambi Perumal 1- Tirunelveli – THIRUMANGAI ALWAR – 25 PAASURAM

Thiru Naimisaranyam - Sri Devaraja Perumal 1 (Kolkatta)– THIRUMANGAI ALWAR

Tirupathi - Tirumalai - Sri Srinivasa Perumal 1(Andhra) - – THIRUMANGAI ALWAR – 62 PAASURAM

Thiru Singavel Kundram - Sri Nava Narasimhar 1, Ahobilam (Andhra) -– THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

1 comment:

Anonymous said...

Hai ,
superbda. keep it up