பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Tuesday, May 12, 2009

Divya desam - BOOTHATH ALWAR (12)

Thiru Paadagam - Sri Pandava Thoodhar 1, Kanchipuram - - BHOOTATALWAR – 1 PAASURAM

Thiru Kacchi - Sri Varadharaja Perumal 1, Kanchipuram - BOOTHATH ALWAR – 2 PAASURAM

Thiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - BOOTHATH ALWAR – 4 PAASURAM

Thirukkudanthai - Sri Saarangapani Perumal 1, Kumbakonam - BOOTHATH ALWAR – 2 PAASURAM

Thiru Neermalai - Sri Neervanna Perumal 1 Chennai - BOOTHATHI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiru Kadalmalai - Sri Sthala Sayana Perumal 1 (Mahabalipuram)- - BOOTHATHI ALWAR – 1 PAASURAM

Thirukkoviloor - Sri Thiruvikrama Perumal 1- Seergazhi - BOOTHATH ALWAR – 1 PAASURAM

Thiruthankaal - Sri Nindra Narayana Perumal 1 -virudunagar - BOOTHATH ALWAR – 1 PAASURAM

Thirumaalirunsolai - Sri Kallazhagar Perumal 1, Madurai - BOOTHATH ALWAR – 3 PAASURAM

Thirukkotiyoor - Sri Uraga Mellanayaan Perumal 1 1 - Pudukottai - - BOOTHATH ALWAR – 2 PAASURAM

ThirupPaarkadal - Sri Ksheerapthi Nathan (Vinnulagam) – BOOTHATH ALWAR –2 PAASURAM

Tirupathi - Tirumalai - Sri Srinivasa Perumal 1(Andhra) - – BOOTHATH ALWAR –9 PAASURAM

No comments: