பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Thursday, March 26, 2009

superb god
www.sholinghurnarasimhar.com


The incornation of Lord Narayana in the famous form of Yoga Narasimha who gave mukthi to Prahalatha give Darsan to all and fulfill all the wishes of the devotees. Lord Narasimha with Sangu Chakram, Salakirama Haram,yoga peetam, korai teeth, long nails and strong hair give darsan to the people as santhamurthi.
Gopuram
Yoga Narasimhar
The Lord is praised by Thirumangai Alvar, Peyalvar and Nammalvar. They praise him as Ilangkumaran and Akkarakani.
Small Hill Temple
Steps
Small Hill Temple
The Small Hill which is the abode of Yoga Anjeneya Swami is of 350 feet height with 406 steps.
Yoga Anjeneyar
It is a pleasant sight to see the Lord in the Yoga form with Sanguchakram. This form is the unique one in the Bharatha Kandam.
Gopuram
Yoga Anjeneya
Theerthams
Pandava Theertham
Brahmma Theertham
Sanjeevi Theertham
Narasimha Theertham
Brahmma Theertham
The Sthala Theertham named as Brahma Theertham or Thakkan kulam is a boon to the devotees who throng from several places and they have a sacred dip in the Tank before climbing the Hills.

Ashoka Tree
Sthava Vriksha (Holy Temple Tree)
No Sthala Vriksha is at Big Hill. In Town Temple there was a ‘Parijatha Tree’ sometime back. There is a Temple Tree (Ashoka Tree) at Small Hill adjoining to the tank.
Gopuram
Town Temple
The Adikesava Perumal Sannadhi of the Town Temple is also a Scared one. People pray for rain by a 1008 pot abishegam. It is a known fact that even today it is observed that such abishegam bring rain to this place. There is no exit place for the water and it is immersed in the feet of the Lord. This is a great wonder which is observed by all.

Temple's Puranic History
The name Kadigachalam came as the Lord gave darsan to the Saptharishi to a kadigai time and gave mukthi. He also gave darsan to Prahalatha by changing his figure of Terror and in the yoga stage.
Lord Anjeneya who is in the yoga stage helped Indrathymna Maharaja in killing the Arakkan Nikumban and saved his country. It was held on Sunday and hence evey Sunday is an important one for Siriya Thiruvadi. People take a bath in the Chakkra Theertham of the small hill and worship the Lord.
In Karthigai sundays people pray Lord after taking bath in the Chakkra Theertham and by lying down on its steps. People belive that Lord come and fulfill the wishes of the devotees in their dreams.
Sacred Thirumanjanam and poojas are performed for Lord Anjeneya on all Sundays. The Brahma theertham well, which is full of mineral water gives cure for many diseases. The water is tested by King Institute and certified as a mineral water which is good for health.


Temple's Shrines


Big Hill Temple
Small Hill Temple
Town Temple
Temple History

Sholinghur or CholaSimhapuram is anciently known as Thirukadigai. This fact is evident from the sacred poems of the Third Thiruvanthathi of Peyalvar and from ThirumangaiAlvar. The name of this place is Kadighachalam as known from ancient legend. Kadiga is the name of a space of Time.
Big Hill Temple
Achalam is Hill. Lord Narasimha gave mukthi to Prahalathan by appearing in Yoga. Hence this place is known as Kadigachalam. Since Peyalvar worshipped this place by his pasuram,this is one of the oldest Temple.
Karikal Cholan of Chola dynasty divided his country into 48 divisions of which one is known as Kadigai Nadu. Kadiga is known as the place of Learning. Please note the name Kanchi Kadigai.
Since Vedha and other rare arts are taught in this place,. this is known as Kadigachalam. Vaishnava teachers called this as Cholasimhapuram. It is known from the inscription that the temple is an ancient one. During Vijayanagara regime Erumbi is famous. Swami Dhoddachar is the main person for the developement of Sholinghur.
Town Temple
Sri Acharya Swami, a renowned educationist with the help of Vijayanagara Kings abolished the forest and established the present Sholinghur.
The Temple is in the midst of the Town with a Tank and Car Mandapam. From the records, it is known that the Temple is renovated during 1588. A.D Swami's ardent devotees M/s. Thakkan Reddy and Mudaliandan make some renovations under the able guidance of swamiji. They have the right to take the Vahanams during Brahmotsavam. After the completion of the procession they have the right to receive the honour next to the Acharya.
There is an inscription of 14th century in the Big Hill and another of 17th century in Small Hill and also a inscription in Telugu Language.

There is a small window opposite to Lord Narasimha’s Shrine at Big Hill, through which the Lord give darsan to Yoga Anjeneya at Small Hill. Yoga Narasimhar is facing east and the Small Hill is at the eastern side of the Big Hill.


Town Temple
Swamy Dhottachar used to worship Lord Varadaraja Perumal of Kanchi on the third day of Brahmotchavam every year. Once he was not able to visit kanchi and thus missed the Seva. The worried Dhottachar offered prayers to Lord Varadharajar sitting on the banks of Brahma Theertham at Sholinghur.

Kanchi Garuda Seva

Lord Varadarajar of Kanchi , pleased by the prayers of Swamy Dhottachar, appeared before him on Garuda Vahanam (Mount). This incident resulted in a ritual called ‘Dhottachar Seva’ performed on the third day of Brahmmotchavam at Kanchi Varadarajar Temple even now.

Poojas, BenefitsYoga Narasimhar
Amirthavalli
Abishega Arathanaigal
The Thirumanjanam is done to Perumal and Thayar of Big Hill only on all Fridays. In addition to special Thirumanjanam is done during Swathi Star for Lord and during Uthra star for the Goddess.
Aranganathar
Yoga Anjeneya & Aranganathar
The same is done on all days to Lord Anjeneya. But such Thirumanjanam is done to Sri Ramar, Ranganathar on Sundays alone.
Yoga Anjeneyar
Bakthositha Swami
For the Lord Bakthositha Swami on Panchaparva days of Ekadesi, New Moon day, Swathi, Full Moon and on Masapravesa days Thirumanjanam is done.

In addition to this, Prarthanai Utsavam is done on Fridays for Thayar as per the wishes of the Devotees. Thirukkalyana Uthsavam is done on Uthra Star.When the Uthsava Thayar(processional deity) adorn the Local Temple during Navarathiri, Thirukalyanam is done on the Penaltimate Friday before the departure of the Thayar to the Hill. A similar Uthsavam is done in the small hill for Lord Anjeneya.
Benefits derived by the Devotees on account of the Worship of the Lords
Mankind is suffering from many difficulties and God only is the solace for the same.So pilgrims come to this place. They take a bath in Brahma Theertham and climb the Hills. This is one of the best prarthanai place.

People are cured from mental disability and chronic diseases. People with no children come and worship and they are blessed with child. An ardent prayer will give a mental satisfaction for the removal of mental ailments.

The seva is done in the following ways. A sacred round of 108 for 12 days, 24 days and 48 days give full satisfaction to the devotees. It is a known fact and the same is evident even today. People offer their might on their fulfilment by way of Uthsavam and several other good work.
One such is evident that a shelter is done on the steps of Big Hill from the top to the Gajendra Motcham Mandapam.In short, a sacred visit and worship of the Lord will give remedies and satisfaction to the devotees from their daily worries and other difficulties


Temple's Properties

Properties
Commercial Building
18
House Property
1
Jewels
1.15 Crore
Land
A. C.
Wet Land
10.57
Dry Land
1.05
Big Hill, Small Hill Porambok Land
488.50
Income

Pasali Year
Tax Collection Income
1407
42,19,994
1408
50,15,884
1409
54,78,659
1410
76,33,646

Transport Facilities
Access to this place is very simple. It is just 27 K.m. away from Arakkonam on the Bangalore-Madras Train Route. Easy transport facility is also available from Chennai, Vellore,Chittor, Tiruttani, Arakkonam and Arcot. People alight at Arakkonam junction and come to this place.

1. Distance from Chennai
110 K.M
2. Distance from Vellor
50 K.M
3. Distance from Tiruttani
27 K.M
4. Distance from Arakonam
27 K.M
5. Distance from Arcot
31 K.M


Temple Festivals

Serial No.
Month
Festivals
1.
Chithirai
Bramothsavam 10 days
2.
Vaikasi
Narasima Jayanthi, Vaikasi Garuda Seva, Vasantha Uthsavam, Nammalvar Festival
3.
Aani
Summer Festival 3 days. Aani Garuda Seva, Adhikesava perumal, Thiruvona Festival
4.
Aadi
Andal Thiruadipora Festival(10 days),Gajendra Motcham, Garuda Seva,Jeshtapishekam
5.
Avani
Thirupavithrothsavam. Big Temple 7 days,SriJayanthi
6.
Purattasi
Navarathri Uthsavam 10 days.
7.
Iyppasi
Dolothsavam oonjal Festival 3 days.Manavala Mamunigal 10 daysLast Friday Deepavali & Vana Bojanam.Ð
8.
Karthigai
Karthigai Festival, Festival of light,AnumathJayanthi (Small Hill) ,Thirumangai Alvar Festival 10 days
9.
Marghazi
Vaikunta Ekadasi , Pakal Pathu,Rappathu Uthsavam, New year Jan 1, Padi Uthsavam
10.
Thai
Andal Thirukalyanam, WesternPaarivethai, Giri prathkshanam,ThaiPoosam, Float Festival 3 days.
11.
Masi
Sri Dhottachariar Annual Birth celebration,Dhavana Uthsavam, MasiFloat Festival
12.
Panguni
Telugu New Year's day, PanguniUthram,Thirukalyanam in the BigTemplewww.sholinghurnarasimhar.com

2 comments:

Anonymous said...

vow its superb

Anonymous said...

fentastic sir
i realy appreciate u
thanks to god