பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Tuesday, June 19, 2012

பதிவுகளை தொடரும் அன்பு உள்ளங்களுக்குApril 25th  பெருமாளின் ஆசியுடன்  திருமணம் ஆகியிருப்பதால் கொஞ்சம் வேலையாக உள்ளேன். 

கூடிய விரைவில் பெருமாள் அருளால் பதிவுகள் வெளிவரும் 
ஸ்ரீ ராம ஜெயம் 

19 comments:

Madhavan Srinivasagopalan said...

Best wishes for happy married life (with your wife)

A Rajesh l said...

Thanks:)
madhavan

sury said...

Besst wishes for a very happy married life.

Yesterday, I happened to visit The Very Big Hanumar Temple, at Alarmelumangapuram, near Shirdi Sai baba Temple at Mylapore.

I pray to the Lord Hanumar to bestow you all His Best.

subbu rathinam
http://pureaanmeekam.blogspot.com

நாடி நாடி நரசிங்கா! said...

Thanks :)
Sury taatthaa:)

MurPriya said...

Wish you both a very happy married life.
Have loads of fun :)

A Rajesh l said...

Thanks Priya:)

Anonymous said...

Women who suffer from these ovarian cysts should not ignore it but should consult their family physician or relevant doctor to seek medical help. Many sites offer these chat rooms free of charge while other sites do charge for the service., openvpn password authentication. All casinos provide different types of payment methods. n router vpn

Anonymous said...

In fact, one of the best ways to spot a quality refurbished laptop computer is to determine if a full warranty is offered to the potential shopper. installer for windows xp. Many creative designers have dabbled with changing a brochure’s shape. von zipper stache bkg

Anonymous said...

The effects are known to vary, it is best to experiment with many products before opting for one among the group. Arthroscopic surgery can provide some amelioration of symptoms in early cases of joint wear. vpn pizza boston. This can help you to reach more people and is an affordable way to market. Many companies had to employ strict measures like cutting their staff down or their salaries to ensure that they fill up the loss quotients immediately before reaching the bankruptcy state., vpn pptp port. Research also reveals that some nations are not in favor of this program. vpn server downloads

Anonymous said...

Have a plentiful supply of water and/or soft drinks., how to block a website. They are made from eco friendly material and manufacturing them uses little energy. So don’t just pick up the first brochure printer that you see. vpn devices. Accutane was originally designed as a treatment for severe acne and was never intended to be used as a treatment for minor cases. osx openvpn

Anonymous said...

This "imaginary fascism" for many years given meaning to my life, but it was a mistake, a false history., vpn 721 windows xp. These charming ladies have ability to add more excitement to your life at a very reasonable price. Many are embracing social recruiting. port 1723 pptp. This means that even if the casino is honest the government can seize money you send to the casino or your gambling winnings. vpn 721 client

Anonymous said...

Never, then go for personalizes gifts this time and steal his heart away., microsoft web proxy server. One can, of course choose different style sporting the same design. The internet browser crucial is utilized to launch your favorite internet browser, but it's also user programmable. 4600c ethernet. Some wellknown brands also have affordable laptops for sale. dsc p remote

Anonymous said...

So how can you be sure you purchase a quality cigar?, server error in application asp.net. By partnering with a reliable online printing company, you can be sure to obtain a great package for all the services they provide, from designing up to printing your brochures. Any problem related to online casino services are can solve it by customer service within a minute. event id the kerberos client received a krb ap err modified. Not only can tart cherries help ease the pain of arthritis and gout but they also reduce the risk factors of diabetes, heart disease and even certain cancers. esva server

Anonymous said...

Moreover, bad credit status often let you face the loan rejections and disapproval., european network mobility human capital. The bailouts offered by the government have also helped in giving some additional life to the industry. The most commonly affected areas are the arms (both upper and lower), front of the thighs, calves, back, chest, buttocks, and cheeks. suntv network in. Mostly, the workers working in asbestos industries with little or substandard protection against suspended dust particles are the victim of this disease. u63cp remote

Anonymous said...

A flaccid dildo should not be too flaccid so that it curles up inside you. When you start using the networking websites to find more customers, you are able to promote the products that you have and your website. privacy guard.com. This incarcerates the viewer’s attention. Testosterone's key roles in health and wellbeing include increased energy, increased production of red blood cells, protection in opposition to osteoporosis, and enhanced libido., how to crash server 2003. The playground equipment suppliers will be able to help you choose what options you want. realtek rtl cl en ethernet .

Anonymous said...

People with predatory loans normally end up with predatory servicers. cgi server side applets

Anonymous said...

The game was invented in 1934 and new versions of the game bingo have been invented. For you out there that have specific ideas which are ready to be implemented, you just need someone with the technical knowhow to turn them into web reality. pc remote review. This new investment product offers interest yields comparable to our investment funds with the flexibility of a deposit account similar to the one you have in your bank. The north also seems to have reformed in character too, catering to less boisterous holidaymakers., vpn server troubleshooting. Without a robust management structure that will be apt to the size and complexity of an organization and its stated objectives, the stated objectives will not be realized. virtual pc sp version

Anonymous said...

There’s a lot more to experience. installazione access

Anonymous said...

The first portion will consist of a web client. In this scenario, not only does recycling and reusing conserve water and reduce operating costs, but it also gives a car wash owner a sense of security that they can continue to do business as usual…while competitors close up shop due to water restrictions., go load n. Training can be termed as systematic enhancement of knowledge, skills and attitudes of the needed by an employee in order to perform a given task. ballott access